Risken är stor att föreningar tvingas höja tränings- och medlemsavgifter för att klara elräkningarna.