I en skrivning daterad per den 3 april 2014 meddelar AIBA det Svenska Boxningsförbundet att AIBA via dess exekutiva kommitté har beslutat att den 28 mars provisoriskt avstänga fyra funktionärer som deltog under de öppna Sydsvenska Mästerskapen 2014.

Avstängningen omfattar alla boxningsaktiviteter på såväl nationell som internationell nivå och gäller med omedelbar effekt.

Svenska Boxningsförbundets genom dess verkställande utskott beslutade som bekant om bestraffningsåtgärder genom avstängningsförfarande då regelbrottet bedömdes synnerligen allvarligt. De funktionärer som varit föremål för bestraffningsärende och reviderat bestraffningsärende har varit aktuell tävlingsledare, ringdomare, domaransvarig och tränare.

Svenska Boxningsförbundet har den 28 januari informerat AIBA om vidtagna bestraffningsåtgärder.

AIBA hänvisar i sitt underlag till beslut att funktionärernas agerande varit i strid med regel 1.1 i AOB Competition Rules (Classification of Boxers).

Ärendet har nu hänskjutits AIBA:s disciplinära kommitté för genomgång.

 

/Pehr Grånefors
Generalsekreterare