OBS! Denna artikel är inaktuell, riktlinjerna har per den 29 mars ändrats.

Läs uppdaterad information genom att klicka här, se gammal och inaktuell information nedan:

 

Som en konsekvens av att 2003 års regelverk för diplomboxning ska gälla utan undantag vid svenska arrangemang får diplomboxare inte ha fyllt 15 år. Regeln om åldersindelning utifrån födelseår, som SBF har tillämpat sedan april 2008, gäller alltså inte för diplomboxare.

Problematiken har påtalats till Kampsportsdelegationens handläggare och ordförande, dispens från regeln om åldersindelning kan dock inte ges utan att kampsportsdelegationen prövar saken under ett möte. (Nästa ordinarie möte för Kampsportsdelegationen är satt till den 20 maj.)

Då SBF nekades tillstånd för 2010 års diplomregler föll vi tillbaka på 2006 års beslut grundat på 2003 års regelverk, det är dock inte säkert att SBF skulle få igenom 2003 års regelverk om det prövades idag. Idag likställer nämligen Kampsportsdelegationen diplomboxning med Light Contact kickboxning, och den 4 maj 2010 tog Kampsportsdelegationen ett beslut enligt följande: ”Vid anordnandet av tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i Light Contact kickboxning och Junior Kickboxning ska legitimerad läkare närvara under hela tävlingen.”

SBF:s medicinska kommitté arbetar i skrivande stund med ett utlåtande rörande det eventuella behovet av läkares närvaro under diplomboxningstävling. Utan ett utlåtande från medicinsk expertis kommer SBF ha svårt att argumentera för att läkarnärvaro inte skulle vara nödvändigt. Skulle 2003 års diplomboxningsregler revideras endast med avseende på åldersindelning, och därefter lämnas in för tillståndsprövning, skulle även regeln ”Läkare eller sjukvårdsutbildad personal bör finnas på mindre tävlingar” komma att prövas och eventuellt nekas tillstånd för. SBF måste därför invänta den medicinska kommitténs utredning innan ett reviderat diplomregelverk lämnas in för prövning.

Med anledning av ovan nämnt har SBF inget annat val än att gå ut med informationen att 2003 års regelverk gäller utan undantag och att åldersindelningen därmed ser ut enligt följande:

Klass C: 10-11 år. 10 år fyllda.
Klass B: 12-13 år.
Klass A: 14- ej fyllda 15 år.

Observera att detta innebär att B-klass inte är det samma som tävlanden födda 1998-1999 utan just de angivna åldrarna, en boxare som exempelvis fyller 13 år den andra tävlingsdagen för mästerskapet får delta i Klass B, men inte om denne fyller år den första tävlingsdagen, då blir boxaren istället placerad i Klass A.
Kontrollera födelsedatum för anmälda boxare födda 1996, om vederbörande är född den 2 april eller tidigare på året får denne inte medverka under Diplom-SM 2011.

Följande klubbar har anmält 96:or och bör således göra en dubbelkoll:

 • Angered BC
 • BK Dacke
 • BK Fox
 • BK Kelly
 • BK Örnen
 • Eskilstuna BK
 • FBK Falkenberg
 • Halmstads AIS
 • Hisingens BK
 • KK All Round
 • Partille BK
 • Redbergslids BK
 • Staffanstorps BS
 • Varbergs BK
 • Värnamo BK
 • Åmåls BK
 • Örebro BK  


Avslutningsvis vill SBF påminna om att betala in anmälningsavgiften, endast 24 av de 142 anmälda har betalat in avgiften för deltagandet under Diplom-SM.