Lördag den 17/8-2013 hölls en Västsvensk utvecklingskonferens på Hotell Scandic Opalen i centrala Göteborg. Konferensen hölls i direkt anslutning till förbunds årsmötet och gästades av representanter från 7 föreningar i distriktet.

Lördag 17 augusti

Konferensen kom att handla om hur ett sammarbete mellan föreningarna – VSBF – Domare – SISU och det Svenska Boxningsförbundet kan utvecklas samt att synliggöra vilka områden i våra verksamheter som kan förbättras .

Ordförande för konferensen Jean Altun hade särskilt fokus på att synliggöra och lyfta upp de problemområden som vi har inom våra verksamheter och hitta ett sätt att förbättra dessa .

Följande områden togs upp : 
– tränings samt nyrekryteringsläger
– Utbildningar
– Hemsida och information
– Fler tävlingar i distriktet

– Man tog ett beslut om att anordna 1 träningsläger varje år inom distriktet för att få fler unga att prova på boxningen.
– Ett beslut togs att utse Kennerth Wiberg samt Tim Mccoy till utbildningssamordnare inom distriktet.
– Tim Mccoy utsågs även till IT ansvarig för att bla få igång förbundets hemsida
– Det beslutades även att VSBF kommer att anordna 2 egna boxningstävlingar under verksamhetsåret i sammarbete med bla. RBK samt Majorna BK .

 

Söndag 18 augusti

Under söndagen hölls en utbildning med SISU väst som kom att handla om hur man kan bedriva en säker verksamhet i klubben ”Säker och trygg Förening”

15 kursdeltagare deltog i utbildningen från följande föreningar:

– ALE Boxningsklubb
– Stenungsunds BK
– Angered BK
– Kungälv BK
– Majorna BK
– Teambox Göteborg
– Hisingen BK

Kursansvarige var det västsvenska boxningsförbundet VSBF

Denny Olofsson, konsulent från SISU väst höll i kursen som kom att handla om följande frågor :

– Verksamhetside – värdegrund
– Ledarskap
– Doping, droger, alkohol, tobak policyn
– Utrustning för verksamheten
– Resor, värdetransporter
– Försäkringar
– Första hjälpen- Olycksfall
– Utemiljön i er närhet
– Brandsäkerhet – besiktning
– Uthyrning av egen anläggning / lokal

Kursdeltagarna kommer att tilldelas ett intyg för sitt deltagande, som skall ses som ett sätt att kvalitets stämpla klubbens verksamhet.

Kursmaterialet är framtaget i samarbete mellan : Göteborgs stad, Idrott och förening , Västsvenska idrottsförbundet och SISU.

Jean Altun , ordförande VSBF