Här nedan hittar ni uppdaterad information inför SM i Boxning – läs artikeln noga.

Förlängd anmälningstid och nya viktklasser under SM

Anmälningstiden till SM är härmed förlängd till den 6 december 2021. Anmälningar görs fortfarande via www.boxingeventservice.com

SM i boxning 2021 för Senior och Junior kommer att hållas i de nya viktklasserna som gällt från och med september internationellt. Under veckan så kommer viktklasserna uppdateras på Boxing Event Service. Vi ber att ni föreningar som redan anmält boxare justerar viktklasserna på era redan anmälda boxare under veckan samt justerar enligt nedan, inga boxare i C-klass kan boxas på SM. Viktklasserna i Ungdom påverkas inte enligt det nya regelverket.

De nya viktklasserna är som följer:

Herr Senior och Junior: 46-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, 92+ kg

Dam Senior och Junior: 46-48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg

 

Förtydligande kring deltagande i SM:

– Boxare som har matcher i andra kampsporter med full kontakt (det vill säga kampsporter som inkluderar slag mot huvudet) och vill tillgodoräkna sig dessa måste på begäran kunna styrka detta.
– Rätt att delta i förbundets mästerskapstävlingar har svensk medborgare samt utländsk medborgare som sedan minst ett år är stadigvarande bosatt i Sverige.
– Deltagare skall vara medlem i en förening, ansluten till Svenska Boxningsförbundet, och inneha giltig startbok och tävlingslicens.
– För att få sekondera vid Svenska Mästerskapen krävs en giltig tränarlicens. Tränare utan giltig tränarlicens får befinna sig i ringhörna och inom Field of Play men inte gå upp i ringen. Se speciell instruktion om hur du gör för att förnya eller ansöka om tränarlicens.
– Då det är tillåtet att gå upp EN erfarenhetsklass, från B till A och från C till B, kan C-boxare delta på SM i en klass där det enbart är B-boxare anmälda. Detta gäller Senior och Junior.
Du kan alltså inte som C-boxare gå till A-klass.
Anmäler sig en A-boxare i en viktklass så kan inte en C-boxare delta i kategorin. Vi ber klubbarna att kontrollera anmälningarna till SM innan resa till SM.

 

Sista anmälningsdag och betalning av anmälningsavgift

Sista anmälningsdag till SM är den 6 december 2021 och anmälan görs via Boxing Event Service. Därmed tillåts ingen efteranmälan av boxare.

Anmälningsavgiften om 300 kronor per boxare skall vara betald senast den 6/12. Betalning sker till SBF:s bankgiro 5723-8651.

Tränarlicenser

För att sekondera under SM krävs en giltig tränarlicens. Ni hittar en uppdaterad lista över giltiga tränarlicenser här.

Titta på datumet inom parentes bakom ert namn. Står det exempelvis (02/19) innebär det att licensen inte är förlängd eller giltig (den gick ut februari 2019) och behöver förlängas.

För att förnya tränarlicensen behöver ni göra följande:
– Skicka in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret som ni beställer från Polismyndigheten. Ni hittar utdraget på denna länk.
– Betala in 200 kronor till Svenska Boxningsförbundets bankgiro 5723-8651. Märk betalningen med förnyelse tränarlicens Namn och och Licensnummer.

Om ni behöver ansöka om en ny tränarlicens ska ni göra följande:
– Fyll i blanketten om ansökan om tränarlicens – ni hittar den här
Skicka in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret som ni beställer från Polismyndigheten. Ni hittar utdraget på denna länk.
– Betala in 200 kronor till Svenska Boxningsförbundets bankgiro 5723-8651. Märk betalningen med tränarlicens, namn och förening.

Detta skall göras innan SM-turneringen inleds.

Förhållningssätt i förhållande till Corona

Vi återkommer gällande eventuella restriktioner eller annat att tänka på i förhållande till Coronapandemin så snart vi får besked om eventuella åtgärder som ska vidtas.

Varmt välkomna till Norrköping i december

Ordförande Per-Axel Sjöholm och tävlingsledning