Ordförande Per-Axel Sjöholm skriver om det internationella arbete som bedrivs för att bevara boxningen som olympisk idrott

Det började med att en grupp Nationella Förbund insåg faran med hur IBA bedriver sin verksamhet, Vi ville stärka och understryka demokrati, transparens och det vi alla känner igen som ”Good Governance” inom IBA. Gruppen av nationer, numera döpt till Common Cause Alliance (CCA) arbetar intensivt för att få till goda och positiva förändringar samt tydlighet inom IBA.

Vi kommer också att försöka få till ett möte med IOC.

Arbetet medför också att vi i Sverige har nominerat undertecknad och Karin Mattson till IBA:s Board of Directors-  allt i samverkan och i samförstånd med CCA där tre olika kontinenter samverkar!

Jag har möten med gruppen ett par gånger i veckan och vi fortsätter oförtrutet vårt arbete för att bevara boxningen som en självklar del av de Olympiska spelen.

Undertecknad är glad och stolt över att få vara delaktig i det strategiska arbetet som Common Cause Alliance bedriver. Vi arbetar vidare och kämpar för boxningen som en OS-sport. Sverige är i högsta grad involverad i det internationella arbetet och vi gör det med nya friska infallsvinklar och med boxningens bästa i fokus!

Här kan ni ta del av CCA:s senaste brev till IBA!

Mvh

Per-Axel ”PAX” Sjöholm

Ordförande

Svenska Boxningsförbundet

Member of EUBC Coaches Comission