– Med hjälp av de nya unika kartanalyserna kan både idrottsrörelsen, kommuner och regioner få en tydligare bild av hur tillgång och besökstryck faktiskt ser ut. Vi behöver hjälpas åt för att i framtiden kunna erbjuda så jämlika förutsättningar som möjligt för idrottsföreningar att bedriva sin verksamhet och för alla att vara fysiskt aktiva hela livet och delaktiga i idrottsrörelsen. Kartanalyserna är ett utmärkt underlag för diskussion och framtidsplanering, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

En av fyra idrottsföreningar upplever brist på tider eller plats för verksamheten och siffran är ännu högre i våra storstäder och i tillväxtområden. Där det bor många är tillgången sämst, i nybyggda stadsdelar är tillgången ännu sämre än i äldre. Dessutom svarar två av tre kommuner, av de som gjort analyser av nuläget, att tillgången till anläggningar begränsar idrottsutövandet.

– Det här är allvarliga signaler som hindrar idrottsrörelsens viktiga arbete med att båda behålla och nå fler. Vi behöver samverka på nationell-, regional-, och kommunal nivå för att möjligheten att idrotta alltid ska finns med i planeringen av våra samhällen. Vi riskerar annars att ta kortsiktiga beslut som kan vara ekonomiskt kloka på kort sikt – men som över längre tid innebär att vi får människor som blir ännu mer stillasittande och hamnar utanför gemenskapen föreningslivet, säger Anna Iwarsson och fortsätter:

– Samtidigt behöver idrottsrörelsen förbättra sitt arbete med att stärka föreningslivet för att bättre nå de som vi inte når idag. Det arbetet pågår och måste fortsätta.

Exempel från kartanalysen visas och diskuteras i Almedalen på onsdag 26 juni.

För mer information kontakta

Anna IwarssonOrdförande Riksidrottsförbundet076-344 50 60

Jonnie NordenskyProjektledare Plats för idrott08-699 62 14