Den 14 januari startar Östsvenska Adidasserien med tävling hos IFK Linköping i Sporthallen bredvid Tinnerbäcksbadet. Intresserade klubbar och boxare från hela landet välkomnas till att delta i vår öppna serie i diplomboxning.

Anmälan görs via bildlänk till höger på Östsvenska Boxningsförbundets hemsida www.ostsvenskaboxningsforbundet.se.

Syftet med Östsvenska Adidasserien är att ge de yngsta en bra ingång till boxningssporten, stimulera ungdomsverksamheten i klubbarna, locka föräldrar och anhöriga till föreningsarbete och att bidra till att boxare som väljer att fortsätta med matchboxning ska vara väl förberedda och ha bra grunder med sig från diplomboxningen.

Eftersom vi i serien ofta har unga och nya boxare med är det av stor vikt för oss att diplomboxningens grundtankar efterlevs. Gällande regler (2003) anger att:

”Ändamålet med diplomboxning är att på ett mjukt och humant sätt lära ungdomar att boxas och där vi betygsätter deras tekniska kunnande och på detta sätt talar om för dem hur de utvecklat sin skicklighet inom boxningen inte på hur hårt de kan slå eller hur fysiskt starka de är.”

Vidare anges:

Match som blir för tuff från båda ska brytas och poäng räknas.

Boxare som uppenbarligen satsar på slagstyrka ska få tillsägelse och om det upprepas tilldelas varning och vid fortsatt upprepande, diskvalificeras.

Boxare får ej skrämma motståndare till passivitet.

Välkomna att delta!

Jimmy Björketidt
Diplomansvarig ÖBF