Det är nu möjligt att ansöka om att arrangera Diplom-SM 2023. Ansökan kan skickas in av distriktsförbund eller medlemsförening/ar.

Det beslutades i veckan om att ansökan om att arrangera Diplom-SM ska öppnas.

Diplom-SM 2023 ska hållas under slutet på januari/februari 2023.

Förbundets medlemsföreningar och distrikt ges nu möjlighet att inkomma med ansökan som medarrangör för Diplom-SM till Svenska Boxningsförbundet.

Ansökan skall vara inskickad till Svenska Boxningsförbundet senast den 1 november 2022 genom mejl till: patrik@swebox.se.

Bilagt återfinns det ramavtal som gäller vid samarrangemanget.

Ramavtal för arrangemang av mästerskap

Vi ber er notera att det med största sannolikhet kommer att krävas minst 2 ringar vid arrangemanget av Diplom-SM samt att det i lokalen ska finnas möjlighet till god internetuppkoppling för webbsändning.

Frågor om arrangemanget besvaras av kansliet,

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson 08-699 60 03 el. e-post patrik@swebox.se
Verksamhetschef Patrick Wheeler 070-269 17 25 el. e-post patrick.wheeler@swebox.se

Varmt välkomna med era ansökningar

Boxningshälsningar
SBF Styrelse