Under dagen meddelades att 34 idrottsministrar från länder i världen gemensamt adresserat Internationella Olympiska Kommittén (IOK) att omvärdera sitt övervägande att låta ryska och belarusiska idrottare att delta i internationella tävlingar. Något som även de nordiska ländernas idrottsorganisationer varit tydliga med.

Ni hittar mer information om uttalandet här och även en kommentar från RF:s ordförande Björn Eriksson – Länk till artikel om uttalandet