VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Enligt Svenska Boxningsförbundets stadgar § 25 skall valberedningen senast 30 dagar före förbundsmötet lämna förslag till röstberättigade medlemsföreningar på lämpliga kandidater till posten som förbundsordförande samt till styrelseledamöter jämte två suppleanter att tjänstgöra som ledamöter vid förfall av ordinarie ledamot.

I den nuvarande styrelsen ingår tre ledamöter som sitter kvar ytterligare ett år och som valdes vid förre kongressen. Dessa är Susanne Kärrlander från Stockholm/Gotlands distriktsförbund, Gösta Niklasson från Uppland/Västmanlands distriktsförbund samt Evelina Andersson från Västsvenska distriktsförbundet.

Boxningsförbundets valberedning menar att syrelsen i sin helhet bör innehålla kompetenta ledmöter från så många distrikt i landet som det är möjligt. Inom Svenska Boxningsförbundet har vi i dag 11 distrikt och de flesta av dessa distrikt saknar representation i Svenska Boxningsförbundets styrelse, och har således en minskat möjlighet att påverka förbundets verksamhet, än de distrikt som är representerade ii styrelsen..

Detta förhållande finner valberedningen djupt otillfredsställande och vi har som mål att låta så många distriktsförbund som det är möjligt bli representerade i själva styrelsearbetet under förutsättning det finns kandidater som är villiga och kompetenta att arbete i förbundsstyrelsen.

Vidare har valberedningen arbetat med jämställdhets frågor på så sätt att vi vill ha  en jämnare könsfördelning i styrelsen än som just mu är fallet.

Till valberedningen har det inkommit följande förslag till ordförande i Svenska Boxningsförbundet:

Omval av nuvarande ordföranden Tommy Lindström.

Anders Holmberg Karlstad har meddelat valberedningen efter nominering att han icke är tillgänglig.

Pelle Löfving. Göteborg

Thabo Motsieloa från Budo och Kampsportsförbundet.

Av dessa kandidater föreslår valberedningens majoritet omval av Tommy Lindström.

Valberedningens minoritet föreslår nyval av Thabo Motsieloa

Tommy Lindström har enligt majoriteten stor erfarenhet i sitt arbeta med förbundets organisation gällande framför allt kommande stadge- och organisationsförändringar. Hans erfarenhet som jurist har haft stor betydelse för boxningsförbundets samarbete med dels Kampsportsdelegationen och inte att förglömma AIBAs återkommande stadgeändringar. Att förbundet behöver juridiskt kompetens är för oss uppenbart, och den kompetensen har Lindström.

Pelle Löfving har till valberedningen skickat sin CV där han uppger att hans tanke är att starta fler tävlingar i Sverige och hans kraft kommer att läggas på att få fart på boxningen inom Sverige i första hand. Han är ordförande i Redbergslids BK, Han är både tränare, domare och matchmakare. Han driver ett eget Eventbolag

Thabo Motsieloa.  Har i inledningsskedet föreslagits av Hanne Liljeholm i valberedningen, som innan hon informerade valberedningens övriga ledamöter kallade honom till en intervju. Därefter har han föreslagits av styrelsen från Majornas BK som ordförande kandidat.

Majoriteten kallade därefter Thabo Motsieloa till ett möte där vi samtalade med honom under några timmar. Vårt samtal med Thabo stärkte inte som vi såg det hans kandidatur.

Styrelsesammansättningen

Styrelsen består av, förutom ordföranden, av sex ledamöter Tre av dessa valdes vid förra förbundsmötet och sitter således kvar ytterligare ett år på detta mandat.

Vi har således att till förbundsmötet komma med förslag på tre kandidater som är, enligt valberedningen, lämpliga att ingå i den kommande styrelsen för två år framåt i tiden..

Valberedningen i sin helhet föreslår följande styrelsekandidater:

Lotta Källbom
Från BK Älgen Östersund är villig att kandidera för en plats i kommande styrelse.  Lotta har gjort jag känt främst som en ambitiös domare. Sedermera även som arrangör av boxningstävlingar. Hon är även känd göt sitt engagemang som lärare i värdegrunds frågor och sitt lika behandlings arbete. Lotta är även som en engagerad ledare, en god lyssnare och drivkraftig inom såväl sin klubb som för Norrländsk boxning.

Om Lotta Källbom väljs in i boxningsförbundet så innebär det att hälften av styrelsen utgörs av kvinnor i enlighet med ”Riksidrottsförbundets mall för upprättande av stadgar för SF” Dessutom får vi då en representation från Mellersta Norrland distriktsförbund i Svenska Boxningsförbundets styrelse.

Mikael Gustavsson,
Representerar Dalarna /Gävleborg och Hälsinglands distriktsförbund.

Ordförande i Säters Boxningsklubb, ordförande mellansvenska diplomserien, sekreterare i Gävle Dala boxningsförbund, ordförande i diplomkomitten Svenska boxningsförbundet, Nationell boxningsdomare..

Svensk riksmästare, (Diplom SM) Finsk pojkmästare, Svensk ungdomsmässtare, ungdomslandslagsman samt juniorlandslagsman.

Gustavsson brinner för frågor som handkar om värdegrundsarbete och förändringsprocesser.

Nelson Guzlander
Representerar Halland / Smålands distriktsförbund. Ordförande i distriktet samt i hemmaklubben, Har tränareutbildning och deltagit som tränare i UVM 2915. Bistått landslaget som hjälptränare Ser fram emot att som ledamot i förbundets styrelse få vara med att utveckla Boxningen .

Förutom ovan nämnda har till valberedningen inkommit följande förslag på ledamöter i boxningsförbundets styrelse:

Teimor Alexander Mullazadeh Stockholm Gotlands Boxningsförbund

Simon Vis Jmegar Stockholm Gotlands Boxningsförbund

Båda dessa har till valberedningen meddelat att de endast är intresserade att bli valda som ordinarie ledamot och således inte vill kandidera till en plats som suppleant. Valberedningens minoritet föreslår att Teimor väljs in som ledamot av styrelsen.

Oskar Skatt Stockholm Gotlands Boxningsförbund

Ronnie Rosberg Sydsvenska Boxningsförbundet

Kosovare Buzuku  Mellan Norrlands Boxningsförbund

Suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Thomas Kensert NK Tigern

Jenny Johannesson BK Fox i Malmö.Sydsvenska Boxningsförbundet Under åren 2007­-2008 rankad etta i in viktklass. Tidigare landskampsboxare. Cheftränare i BK Fox,

Har en lång erfarenhet av boxning dels som ledare och tidigare aktiv boxare. .

På Svenska Boxningsförbundets valberednings vägnar

Erik Forss
Valberedningens ordförande