Här nedan presenterar valberedningen sina förslag av kandidater till styrelsen till årsmötet 2020

Valberedningens förslag till Svenska Boxningsförbundets årsmöte i Stockholm 2020

Ledamot, för en period av 2 åromval av Susanne Kärrlander.

Motivering: Susanne är en av styrelsens mest erfarna ledamöter med 8 år som styrelseledamot i SBF. Susanne har flera internationella uppdrag såsom styrelseledamot i EUBC, ordförande EUBC:s Women´s Commission och tjänstgör även som Teknisk delegat på internationella turneringar. Susanne står till förfogande för en ny mandatperiod på 2 år. Susanne är enhälligt en av valberedningens förslag som ledamot för en period av 2 år.

Ledamot för en period av 2 år, omval av Per-Axel ”Pax” Sjöholm.

Motivering: Pax har en gedigen erfarenhet av svensk boxning på olika nivåer, är bl a ordförande i Sydsvenska Boxningsförbundet. Under de 2 senaste åren har han varit ledamot och vice ordförande i SBF. Har för närvarande internationellt uppdrag som ledamot i EUBC:s Coaches Commission. Pax står till förfogande för en ny mandatperiod på 2 år. Pax är enhälligt en av valberedningens förslag som ledamot för en period av 2 år.

Ledamot, för en period av 2 årnyval av Christine Andersson.

Motivering: Christine har tidigare erfarenhet av SBF:s styrelsearbete, hon var suppleant åren 2018-2019. och fr o m hösten 2019 har Christine återigen varit engagerad i styrelsearbetet, denna gång som adjungerad i SBF:s styrelse för att ha ansvar för SBF:s arbete gällande NIU-box (Nationell Idrottsutbildning) d v s boxningsgymnasierna i Angered och i Haninge. Christine arbetar även med SBF:s värdegrundsfrågor. Christine har arbetat som rektor under många år och f n arbetar hon inom gymnasieskolan i Karlstad som Strateg i utvecklings- och utbildningsfrågor. Christine har således en stor erfarenhet gällande myndighetskontakter inom skolvärlden. Valberedningen bedömer att hennes kunskaper och erfarenhet är av stort värde då svensk boxning har tankar och ambitioner om att vidareutveckla arbetet tillsammans med de boxningsgymnasier som finns i Sverige. Christine är även poängdomare inom boxningen. Christine står till förfogande för en mandatperiod på 2 år. Christine är enhälligt en av valberedningens förslag som ledamot för en period av 2 år.

Suppleant, för en period av 1 årnyval av Daniel Magnusson.

Motivering: Daniel bor i Göteborg, även om Daniel har haft en annan karriär inom musiken så har boxningen och Majornas BK alltid funnits nära även om han inte alltid varit på plats men de senaste 8-9 åren har hans aktivitet ökat i föreningen genom att han blev tränare och sedermera ordförande i klubben. Daniel är nu villig till att gå vidare och arbeta för svensk boxning på förbundsnivå. Daniel har ett stort intresse att utveckla vår svenska damboxning och även att få boxningen i stort att bli mer folklig. Daniel är således väl förankrad i folkrörelsen boxning och Daniel är enhälligt en av valberedningens förslag till suppleant för en period av 1 år.

Suppleant, för en period av 1 år, nyval av Lars Westerberg

Motivering: Lars har en lång karriär inom boxningen. Han han varit nästan allt inom boxningen, aktiv boxare, tränare, ordf i boxningsklubb (Narva BK) och Sthlm/Gotlands Boxningsförbund, arrangör av stora och viktiga tävlingar såsom SM, Stockholm Box Open och landskamper. Då Lars utgör en del av valberedningen så har han inte varit delaktig detta beslut, övriga ledamöter är eniga i valberedningens beslut att nominera Lars Westerberg till nyval som suppleant.

De som nominerats till ledamöter/suppleanter inför årsmötet 2020 är följande: Per-Axel Sjöholm, Susanne Kärrlander, Christine Andersson, Daniel Magnusson, Robert Nordman och Lars Westerberg.

Disciplinnämnden

Ledamot, för en period av 2 år, omval av John Brikell

Suppleant, för en period av 2 år, omval av Göran Andersson

Revisor, för en period av 1 år, omval av både Niklas Lindh (Aukt.revisor) och Thomas Häggkvist

Revisorssuppleant, för en period av 1 år, omval av Mikael Broman

 

Valberedningen för 2020

Benny Wadell (sammankallande),

Anna Alexiusson och Lars Westerberg