I artikeln här nedanför hittar ni valberedningens förslag till val under årsmötet den 9 maj 2021

Valberedningen har under en period arbetat för att ta fram sitt förslag gällande val till de poster som skall väljas under årsmötet.
Valberedningen meddelar att, på grund av ett sent avhopp, så kommer arbetet med att hitta en till suppleant att fortsätta. Valberedningen återkommer med information om sitt förslag kring den andra posten som suppleant.

Ni hittar valberedningens förslag här

Årsmötet hålls den 9 maj 2021 i digital form.

Bästa hälsningar
SBF valberedning