Här nedanför presenterar valberedningen sitt förslag inför de olika valen under årsmötet i Umeå den 14 maj 2023.

Detta är nu också uppdaterat med de övriga personer som nominerats för poster i styrelse eller disciplinnämnd till valberedningen.

Valberedningens förslag inför årsmötet 2023

Mvh SBF valberedning