Valberedningen ber om våra föreningars förslag på de uppdrag som ska tillsättas under kommande årsmöte i SBF.

Följande uppdrag ska tillsättas:

– 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år. Susanne Kärrlander står till förfogande för omval.

– 2 styrelseledamöter för en tid av 1 år (fyllnadsval).

– 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

– 2 revisorer för en tid av ett år, varav en auktoriserad.

– 1 revisorersättare för en tid av 1 år.

– 1 ledamot i disciplinnämnden för en tid av 2 år.

– 1 suppleant i disciplinnämnden för en tid av 1 år.

Förslag ska skickas till:

– Ken Kvist, ken.kvist62@gmail.com

– Robert Nordman, robert@newsweden.se

// Valberedningens ordförande Ken Kvist.