Ordförande Anders Holmberg presenterar i texten här nedanför en text till samtliga medlemsföreningar och boxningsentusiaster i Sverige gällande uppkommande årsmöte, SM och arbetet under Coronapandemin.

Svenska Boxningsförbundets styrelse fattade som bekant under mars månad beslut om att stoppa all tävlingsverksamhet och återkalla samtliga tävlingslicenser då Pandemins omfattning och verkan blev alltmer uppenbar.

Tävlingsidrotten i landet gavs grönt ljus i mitten av juni månad men då vår egen idrotts särart gör oss särskilt utsatta så fattade styrelsen i enighet beslut om att återuppta tävlingsverksamhet och fullödig träning först f r o m den 1 augusti, dock med till medlemsföreningarna distribuerade föreskrifter avseende såväl träning som tävling som fortsatt gäller.

I skrivande stund ser det ut som att begränsningen beträffande folksamlingar om 50 personer (funktionärer exkluderade) kommer att justeras till 500 personer per den 15 oktober.

År 2020 inleddes tämligen intensivt och med lovande framgångar under OS-kvalet i London. Aktiviteten återgår nu så sakteliga till mer gängse former men osäkerheten beträffande Pandemins fortsatta påverkan är betydande. Jag vill passa på att uttrycka min beundran för medlemsföreningarnas styrka, tålamod och uthållighet under plågsamma omständigheter där det ytterst har handlat om disciplin, kreativitet, anpassning av träningsformer och ytterst att acceptera rådande läge.

Jag har under sommaren träffat samtliga våra idrottsligt ansvariga inom landslagen i samband med utbildningsinsatser och har också bevistat träningsläger med landslagen.

Trots ett besvärligt läge innevarande år så har jag påpekat att vi står väl rustade med en robust ekonomi trots de senaste årens ökade satsning på såväl tränings- som tävlingsverksamheten.

Det jag ser bland våra ledare och bland våra aktiva ger hopp om den tid som nu stundar.

Utan målmedvetenhet, lyhördhet, kunskap och obändig vilja kombinerat med samarbete når vi inte våra mål om framtida framgångar.

Den nyligen genomförda landskampen mot Danmark blev en bra omstart med goda boxningar och vi framför ånyo vårt varma tack till Danmark som skötte värdskapet ypperligt.

Närmast stundar årsmöteshelgen den 17-18 oktober som genomförs i Stockholm med värdhotell att vara Scandic Anglais. Det blir ett viktigt årsmöte där ett flertal val av central vikt skall ske av medlemsföreningarna.

SBF:s trovärdighet vilar ytterst på en uthållig, tillgänglig och kompetent organisation med en styrelse präglad av kunskap, erfarenhet och driv.

Jag uppmanar landets medlemsföreningar att delta i de val som nu stundar och genom engagemang och meningsutbyte vara en del av vår idrottsliga demokrati. Lördagen den 17 oktober genomförs sedvanligt förmöte under vilket jag och styrelsen samfällt ser fram emot att möta landets ledare.

Vid månadens utgång kommer vi senare att äntligen genomföra årets SM för seniorer, den 30 oktober-1 november med plats att vara Gavlehovshallen i Gävle där anrika BK Falken står som medarrangör.

Väl mött under såväl årsmöteshelg som SM!

 

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande