Katrin ”Enock” Enoksson genomgår RF:s elittränarutbildning under 2011/2012 och har som fördjupningsarbete tagit fram en ny utvecklingstrappa för boxningen.

Utvecklingstrappan skall ses som ett redskap för att anpassa belastning och inriktning på träningen efter ålder och när träningsbarheten är som mest gynnsam. Katrin har gjort ett gediget och imponerande arbete som jag verkligen vill tacka henne för. Utvecklingstrappan finns att ladda ner här.

Att vi har uppdaterade redskap som kravanalys och utvecklingstrappa för boxningssporten är mycket viktiga bitar. Det är bidragsgrundande och något som både SOK och RF kräver av oss.

 

/Erik Bredler