Årets Utvecklingskonferens med tema ”Återväxt” hölls 19-20 maj i Sundsvall. 22 deltagare var på plats från 13 föreningar, samt fyra från förbundet (kansli och styrelse). Till vår hjälp med processledning och föreläsning hade vi SISU Idrottsutbildarna.

Lördag

Lördagen startade med en kort inledning och presentation av Ida Kvist och Ida Nordin samt att alla hälsades välkomna till denna helg med temat ”Återväxt”

Tommy Nordmark
 (SISU Idrottsutbildarna) tog över med en öppen förläsning om att ”hur skapa återväxt?” Deltagargruppen var vakna och på hugget direkt med massa inlägg om egna erfarenheter från både förenings- och landslagsnivå. Hur skapa intresse, självförtroende, motivation och mål? Denna föreläsning la grunden för kommande processarbete.

Ida Kvist
 (Idrottslyfts- & IdrottOnlinekoordinator SBF) hade efter lunch genomgång av IdrottOnline och dess fördelar.
* Idrottslyftsansökan – hur gör jag?
* Medlemsregister – importfil och lägg till ny medlem
* LOK-stöd
Intresset för detta ämne var stort och många frågor och diskussioner kom upp.

Sara Stigzelius
 (SISU Idrottsutbildarna) tog över för sista passet innan middag
* Återväxt – här och nu!
Hur ska SBF och dess föreningar lyckas med Återväxt? I detta pass fick deltagarna sitta i mindre diskussionsgrupper och diskutera t.ex Vad betyder återväxt för svensk boxning? Är det fler aktiva? Fler ledare? Fler organisationsledare?
Svaret blev att vi behöver fler tränare för att kunna ta hand om fler aktiva och att organisationsledaren inte får glömmas bort att rekryteras. Varför vänta in i det sista? – Strategi istället för brandsläckning! Våga fråga för att se potential! Skapa tydliga roller för att lättare kunna rekrytera.
Deltagarna fick i uppgift att diskutera Hur och varför? Svaret blev positivt men ändå dystert; Ingen återväxt – snabb död!

 

Söndag

Söndagen började där lördagen slutade

Sara Stigzelius 
fortsatte sin processledning i temat återväxt.
* Ungdomsintegrering i de styrande rummen
* Mångfald – vad är det för svenska boxning?
Mångfald är inte bara etnicitet, utan också tjej/kille, gammal/ung, sexuell läggning, handicap, från landet/stan, ålder, kön, erfarenhet, intresse, motionärer, variation av egenskaper med mera.
Efter diskussion i gruppen som besvarade ovan nämnda fråga diskuterades Hur och Varför behövs mångfald inom svensk boxning?

* Göra egen Idrottslyftsansökan – här kopplades teori från lördagen ihop med praktisk handling. Varje deltagare fick göra sin egna ansökan. Att få drömma och vara kreativ.
Ansökningar fick efter lunch diskuteras i mindre grupp och gruppen skulle välja ut två som de tyckte var bra för svensk boxning och återväxten.

* Dagen avslutades med ett stort tack till de deltagare och föreningar som tagit sig till Sundsvall denna helg.

En utvärdering gjordes även av deltagarna och nedan finner ni ett citat från en deltagare:

”Det här har varit en av de bättre (om inte rentav den bästa!) konferens jag varit på. Duktiga, intressanta föreläsare och ett varmt och inbjudande klimat. Som arrangörer har ni verkligen lyckats (och vågat?) släppa fram föreläsare och deltagare – alla har engagerats i ett givande utbyte av tankar och idéer. Det har varit en vitamininjektion som verkligen behövdes. De klubbar som valde att inte komma bör få reda på att de verkligen missade något!”

 

Från vår sida (Ida och Ida) är vi minst sagt nöjda med helgen, vi hade aldrig trott att vi skulle få ihop ett sådant fantastiskt gäng under denna helg. En blandning av kön, ålder, erfarenhet, gamla rävar/nya rävar, norr/söder, väst/öst och mycket mera. Alla diskussioner som varit under helgen har betytt mycket för både deltagare och för oss från kansli och styrelse.
Vi (Ida och Ida) kommer ta med oss denna helg lång tid framöver, rida på vågen av den positiva nyans som speglade helgen och skapa nya förutsättningar för kommande år inom Idrottslyftet. För det var det den dolda agendan handlade om, att få föreningarna med på tåget och veta vad de vill för svensk boxnings bästa.
Vi (Ida och Ida) vill tacka Sara Stigzelius och Tommy Nordmark som processade och föreläste under helgen och framförallt ett stort tack till er deltagare för att NI gjorde denna helg till det den blev!

Ida Kvist och Ida Nordin