Svenska Boxningsförbundet har initierat ett utvecklingsarbete av sina tränarutbildningar. I ett första tillfälle träffades Per-Ola Lindell och Majid Jelili för att identifiera brister och behov.

SBF:s utbildningsansvarige Per-Ola Lindell tog kontakt med Majid Jelili och fick hjälp med att initiera denna utvecklingssatsning. Syftet med den första diskussionen var att identifiera brister i den nuvarande utbildningen och behov av förbättringar. Majid Jelili ställde upp med sin tid, stora kunskap och sitt hem i Västervik för mötet.

Syftet med mötet var att utarbeta ett diskussionsunderlag för ett bredare möte framöver med flera utbildare som vill delta i denna utveckling. Existerande underlag i form av utbildningsmaterial, regelverk, processer och tillgängliga resurser genomgicks.

Syftet uppfylldes och resultaten ska sammanställas. Därefter är avsikten att arrangera ett bredare diskussionsmöte. Arbete med att rekrytera frivilliga, påbörjas inom kort.

Följande saker diskuterades:

  • Arbetsflöde med ansvar för arrangemang och genomförande av utbildning
  • Kursupplägg
  • Utbildningsmaterial
  • Utbildningsplatser
  • Utbildare