Svenska Boxningsförbundet har nåtts av informationen angående ett nytt förbund som kallar sig ”New Sweden Boxing Federation”.

Vi tycker att det är olyckligt att vi nu har två boxningsförbund i Sverige, detta skapar bara förvirring och splittring i en i övrigt väl fungerande och trygg boxningsfamilj som existerat i SBFs regi i över 100 år.

 

SBF har gjort ett ställningstagande och gått med i WB och ur IBA.

Beslutet är motiverat av en önskan att få behålla boxning inom OS och stå emot korruptionen inom IBA.

IBA har fråntagits rätten att arrangera boxning i OS för all framtid, vilket Internationella Olympiska Kommittén varit väldigt tydliga med. IOK har också varit tydliga med att om boxning ska finnas kvar på det olympiska programmet så måste det vara ett annat internationellt förbund som kan få erhålla den statusen.

 

Genom att fokusera på att främja en ren och rättvis idrott och ta avstånd från korruptionen inom IBA, så har SBF tagit ett viktigt steg mot att säkerställa att boxningen förblir en del av OS och att svenska boxare fortsätter att ha möjlighet att tävla på internationell nivå på ett rättvist och transparent sätt.

 

//Svenska Boxningsförbundets styrelse