Glädjande besked noteras för SBF. I dagarna kom beskedet att tre av SBF:s styrelsemedlemmar också är kommissionsmedlem i EUBC

EUBC:s organisation består av ett flertal kommissioner och en exekutiv kommitté.

Det är till tre av dessa kommissioner som tre av SBF:s styrelsemedlemmar blivit utsedda såsom ledamöter efter att ha nominerats av ordförande Anders Holmberg.

Per-Axel Sjöholm är utsedd till medlem av Coaches Commission, Patrick Wheeler är utsedd till medlem av Youth Commission och Susanne Kärrlander är ordförande i Womens Commission samt ledamot av EUBC:s exekutiva kommitté.

Mandatperioderna är 4 år långa. En del av uppdragsformuleringen är att bidra med kunskap och idéer inom kommissionen och i ett vidare steg för boxningens främjande inom Europa och i förlängningen på en internationell arena.

Vi glädjer oss mycket åt den möjlighet som Sverige nu har att påverka boxningen internationellt inom Europa. Vi känner också en stor stolthet att kunna ha tre starka ombud som representerar svenska boxning internationellt.