06 DEC 2022 12:26
Vi har haft problem med utbetalningarna av återstartsstödets andra omgång (25 000 kr), så föreningar som inte mottagit sina pengar ombeds kontakta återstartssamordnaren omgående.

Under senaste månaden har det varit långa handläggningstider gällande utbetalningar till föreningar, både för återstartsstödet samt för para/funkisstödet. Vi ber därför att föreningar som inte fått pengarna in på sina konton ännu, men som fått bekräftat att ansökan godkänts, kontaktar vår återstartssamordnare Jenny Häggblom omgående. Ni når henne genom att skicka ett mejl på jenny.haggblom@swebox.se fram till torsdag den 8 december.

Vänligen, detta gäller enbart föreningar som inte mottagit sitt berättigade stöd ännu.

Varma decemberhälsningar i ett kallt Sverige,

Svenska Boxningsförbundet