Vi har under en tid fått många frågor gällande utbildningar under hösten och i artikeln här hittar ni information om utbildningsverksamheten under hösten.

Utbildningsverksamheten för såväl tränare som domare och diplomdomare kommer att dras igång under hösten. Dock med en del förändringar i maximalt deltagarantal på varje utbildning, att avstånd på två meter skall hållas samt en del andra anpassningar och försiktighetsåtgärder baserat på den situation som nu är i samhället.
Utbildningarna genomförs också enligt andra åtgärder som bidrar till ett försiktighetstänk i utbildningarna.
Ett stort ansvar ligger också på den enskilda deltagaren att sköta sin egen hygien och att inte delta i en utbildning om man är sjuk/varit sjuk eller har symtom. Lokaler hos arrangörer är också anpassade i storlek samt att teori och praktiklokaler skiljs åt.

Följande dokument, samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer, är vägledande för SBF:s utbildningsverksamhet under hösten 2020:
Riktlinjer för utbildningsverksamhet

I inbjudan till utbildningen skickas också rekommendationer och riktlinjer gällande den specifika utbildningen ut till anmälda deltagare tillsammans med utbildningsmaterialet.

Utbildningarna är planerade med en tanke på geografisk spridning i landet, vi ber därför intresserade deltagare att välja den utbildning som är närmast geografiskt.
Maxantalet för deltagare på en utbildning är 15 stycken. Tillkommer gör en instruktör som SBF utser.

Med detta i åtanke, och för att möjliggöra för så många föreningar som möjligt att skicka deltagare på utbildningar så är maxantalet för antal deltagare per förening 3 stycken.

Ni hittar de planerade tränarutbildningarna nedan, med ort och datum.
Anmälan till respektive utbildning gör ni via denna länk:
https://www.swebox.se/Utbildning/anmalan/

Tränarutbildning Steg I:
3-4 Oktober Angered (Medarrangör Angered BC)
10-11 Oktober Köping (Medarrangör BK Köping)
24-25 Oktober Malmö (Medarrangör Malmö BK)
7-8 November Stockholm (Medarrangör Djurgårdens IF)
28-29 November Sundsvall (Medarrangör Sundsvalls BK)

Tränarutbildning Steg II:
7-8 November Katrineholm (Medarrangör Katrineholms BK)
14-15 November Höllviken (Medarrangör Höllvikens BK)
21-22 November Stockholm (Medarrangör Djurgårdens IF)
12-13 December Göteborg (Medarrangör Punch Out)
12-13 December Umeå (Medarrangör IFK Umeå)

Steg III och Steg IV planeras till våren 2021.

Domarutbildningar och diplomdomarutbildningar återkommer vi med inom kort, då vi fortfarande håller på att titta på datum och orter för dessa utbildningar.

Vi välkomnar ansökningar att arrangera tränarutbildningar Steg I och Steg II samt domarutbildningar under våren 2021! Kontakta förbundskoordinator Patrik Bengtsson för mer information på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se

Projektmedel IF:

För samtliga utbildningar gäller att föreningar kan ansöka om subvention av deltagaravgifter via Projektmedel IF för 2020. Ansökan måste dock vara inne INNAN utbildningen genomförs och det är ni som förening som ansvarar för att ansökan görs – SBF kan inte söka åt er, inte heller går det att söka i efterhand.
Subventioneringen är på deltagaravgiften för utbildningen och ni subventioneras med hela beloppet för utbildningen.

Ni ansöker om projektmedel IF via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline. Ni hittar mer information om projektstödet för utbildning av ledare och tränare här

Frågor kring Projektmedel IF besvaras av Förbundskoordinator Patrik Bengtsson, 08-699 60 03 el. patrik@swebox.se

Med förhoppningen om en givande utbildningshöst!

Mvh SBF Kansli