2019 närmar sig och tankarna kring utbildningarna under 2019 ser ut enligt följande

Tränarutbildningar:

Följande utbildningar är tänkta att hållas januari-mars 2019:

Steg I för tränare:
Höllviken 2-3/2
Visby 9-10/2
Skellefteå Mars/april 2019 (datum kommer)

Steg II för tränare:
Höllviken 2-3/2
Härnösand Mars 2019 (datum kommer)

Utbildningarna i Höllviken och Visby kommer att öppnas för anmälan under vecka 51.
Utbildningarna i Härnösand och Skellefteå kommer att öppnas för anmälan så snart som datum är fastslaget.

Information gällande eventuella Steg III och Steg IV-utbildningar under året kommer under början av 2019.

Domarutbildningar, tävlingsledarutbildningar

Utbildningar för diplomdomare, domare och tävlingsledare kommer att uppdateras vartefter det kommer in ansökningar.

Likaledes uppdateras utbildningskalender vartefter utbildningstillfällen fastslås.