Under våren 2022 kommer vi att bjuda in distriktens föreningar till särskilda träffar för att diskutera återstart och boxningens behov i just era distrikt och samtidigt som det finns möjlighet att exempelvis ha årsmöten eller andra möten i samband med dessa träffar. Alla distriktens föreningar är välkomna att delta med sina representanter.

Träffarna kommer att anordnas på en plats som är relativt enkel att ta sig till kommunikationsmässigt och till varje plats kommer föreningar och distriktsstyrelser från två distrikt bjudas in. Vi kommer att återkomma med platser och datum för dessa träffar i distrikten.

I samband med dessa träffar så kommer vi att satsa på att arrangera utbildningar för tränare och ledare (Steg I och Steg II), domare, diplomdomare och tävlingsledare. Så fort vi har platser och tidpunkter så kommer vi att öppna upp anmälningarna till utbildningarna också.
Målet är att starta med dessa träffar första kvartalet 2022 och sedan fortsätta våren ut. Steg III och Steg IV kommer också att arrangeras under 2022, dessa kommer att hållas centralt.

Vi kommer att återkomma så fort vi har mer information om plats, datum och tider för dessa träffar och därmed också när utbildningarna kommer att genomföras men tidigt 2022 så kommer mer information att komma där det också går att anmäla sig till utbildningarna.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Mvh SBF