Helgen den 24-25 november var cirka sextio personer i utbildning i Morgongåva BK:s lokaler. Utbildningarna var en del av ett större projekt som har drivits av BK Tiger och Morgongåva BK.

Utbildningarna som hölls under helgen var:

Steg 2 utbildning för tränare där det var 30 % tjejer och kvinnor som deltog vilket är mycket roligt och ett tecken att tränarerollen inte enbart är något för men. Utbildningsledare för kursen var Klas Sandberg, vilket deltagarna uppfattade som en kompetent och inspirerande ledare för kursen.

Glada tränare som genomgått SBFs steg 2 utbildning för tränare.

Den andra utbildningen som hölls var en domarutbildning där en del mer erfarna domare skrev prov och repeterade utbildningen. Utbildningen resulterade även i hela sju nya provdomare som kommer att göra sin första provdömning den 1 december. Målet inom projektet är att dessa domare skall ta ut sin bok i början av året. Kursledare för utbildningen var Tom Svenonius som levererade en mycket bra utbildning. Sex av de nya provdomarna har redan gjort sina första steg mot att bli fullfjädrade domare genom provdömningar på förgalan till landskampen mellan Sverige och Finland samt provdömningar på själva landskampen. Ett steg närmare domarlicensen är därmed taget.

Tredje utbildningen som gick av stapeln var en pilotutbildning till TD som hölls av Tom Svenonius som gjorde denna regeltunga utbildning begriplig och intressant för både gamla ringrävar och mindre erfarna deltagare.

Slutligen vill vi tacka värden Morgongåva BK för en bra arrangerad utbildningshelg.

/Thomas Kensert