Svenska Boxninsgförbundet har tilldelats återstartsstöd för att utveckla boxning för funktionsnedsatta, vilket kräver kunniga ledare – denna utbildning ger grunderna i parasporten

Den 25 maj 2022 arrangeras årets första utbildning i parasportens grunder genom Parasport Sverige vilken är en ypperlig utbildning att gå för att ha bättre möjligheter att ta emot boxare med olika typer av funktionsnedsättningar framöver.

Till hösten kommer flera utbildningar att anordnas av Parasport Sverige, bland annat i Göteborg i september och Malmö i november. Vårens utbildning den 25 maj sker i Bromma i Stockholm (Beckomberga Sim- och Idrottshall, Söderberga Allé 80, 168 62 Stockholm) och sista anmälningsdag är den 19 maj 2022.

Ta chansen att lära er mer om parasportens grunder!

Vänliga hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet