SBF’s Domarkommitté vill härmed påminna alla boxningsklubbar och distrikt runtom i landet att stödja och uppmana medlemmar, funktionärer och andra aktiva inom boxningen att söka sig till de domarutbildningar som erbjuds.

Domarna är en stor och mycket viktig del av vår sport och vi behöver fler som tar sig an bedömningen av boxning. För att utveckla boxningen och för att avlasta de redan hårt arbetande domarna vi har idag, så behöver vi utöka vår domarkår.

/Susanne Kärrlander