Då boxare under tävling tillåts boxa i närmast högre erfarenhetsklass, ska detta registreras i den nya blanketten del 3 i tävlingsrapporten. Boxare ska dock anmälas i TA-systemet med den faktiska erfarenhetsklassen.

Även fortsättningsvis ska boxaren anmälas i TA-systemet med den faktiska erfarenhetsklassen, det vill säga är man senior och har exempelvis boxat 3 matcher, ska man anmälas i erfarenhetsklassen C, har man 10 matcher ska man anmälas i B och har man 18 matcher ska man anmälas i A. Eventuell flytt från C till B eller från B till A får endast göras på plats efter att läkarundersökningen är genomförd och då enligt villkor 2 i kampsportstillståndet.

Tävlingsledaren ska rapportera samtliga boxare som har flyttats till högre erfarenhetsklass i blankett del 3 i tävlingsrapporten, klicka här för att öppna.

I denna ska för varje uppflyttad boxare följande registreras: Namn, Klubb, Åldersklass, Viktklass, Faktisk erfarenhetsklass (från) och Aktuell erfarenhetsklass (till). Exempelvis: ”Hanna Hannadotter, BK H-klubb, Junior, 60 kg, C, B”. I tävlingsrapportens del 2 kan då följas hur det gick för Hanna Hannadotter.