SBF:s domaransvarige har för styrelsen framfört förslag som styrelsen fastställt. Dessa berör distriktens domaransvariges ansvar och vad lokala tävlingsarrangörer ska efterfölja.

Följande riktlinjer införs i dokumentet SBF Regler för domarverksamheten:

Domaransvarig för ett distrikt ska ta ut domare till tävlingar inom distriktet. Vid samverkan med tävlingsarrangören i detta ärende, är det den domaransvarige för ett distrikts ansvar att godkänna de domare som uttagits.

Domaransvarig för distrikt ska vara domaransvarig under tävlingarna i distriktet eller utse annan som får det uppdraget. Utses annan för uppdraget ska tävlingsledaren och arrangören meddelas om detta.