Sahand Tavakoli, BK Tiger har tvingats lämna återbud pga skada och ersätts av Farboud Sadegh-Nejad, Tensta BK i herrar 75 kg. Kaj Persson, Vallentuna BC blir förstereserv.