SBF:s styrelse har antagit med nya rekommendationer gällande träning och tävling under Coronapandemin. Ni hittar information om detta i artikeln här.

Information från Svenska Boxningsförbundet:

SBF:s styrelse tog under vecka 22 beslut om att det nu är OK att ansöka om tävlingstillstånd fr.o.m. juni 2021. Dessutom tog SBF:s styrelse beslut om att publicera uppdaterade rekommendationer för träning och tävling inom boxning i Sverige. Rekommendationerna är till för att underlätta vid träning och tävlingsverksamhet men vi ber samtliga att tänka på att det fortfarande är allas ansvar att stoppa smittspridningen och att individers och gruppers säkerhet fortfarande är det viktigaste i detta. Verksamhet bör därför bedrivas med försiktighet och tävlingsverksamhet bör säkerställas att den kan bedrivas under säkra former enligt de rekommendationer som finns.

Pandemin pågår fortfarande och det är viktigt att hålla ut och bedriva den verksamhet som man väljer att bedriva på ett säkert sätt för alla inblandade.

Till tävlingstillstånd ska arrangören också skicka in en plan på hur tävlingen skall bedrivas och vilka förutsättningar som ska gälla för tävlingen, baserat på de rekommendationer som finns.

Tillsammans ska vi klara den här pandemin och vi uppmanar till fortsatt försiktighet och lugn i verksamheten.

Här hittar ni SBF:s uppdaterade rekommendationer för träning och tävlingsverksamhet Juni 2021

Här hittar ni uppdaterade rekommendationer för tävling från juni 2021

Här hittar ni uppdaterade ansökningspapper om tävlingstillstånd från och med juni 2021

På hemsidan hittar ni nu information om Covid-19 på följande länk: https://www.swebox.se/Covid-19/ .

Denna flik kommer kontinuerligt uppdateras baserat på den information och råd som Folkhälsomyndigheten och Regeringen uppdaterar pandemilagen eller de allmänna råden. Dessa kan också ändras med kort varsel.

Även regionala rekommendationer eller restriktioner kan förekomma så vi ber er även att kontrollera vad era regioner eller kommuner säger i frågan om Covid-19 och bekämpning av smittspridning.

Information om Covid-19 finns också att hämta via Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats hittar ni här
Information finns också att via Krisinformation som innehåller information från svenska myndigheter

Länk till Krisinformations webbplats hittar ni här

 

//Boxningshälsningar SBF styrelse