Till medlemmar och medlemsföreningar

Det har inkommit en del frågor gällande situationen som är med Covid-19-viruset (också kallat Coronaviruset) och spridning kopplat till resor samt givet det naturliga kampmomentet som är i boxning.

Det är viktigt att ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges.

Vi följer och övervakar noga de riktlinjer och rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet, andra myndigheter och Riksidrottsförbundet.

Vi vill också tillägga att förening kan avråda medlem, boxare, publik, förälder eller annan funktion från att träna eller tävla om personen varit i någon av de regioner i världen som UD avråder från att resa till samt att vid symptom på sjukdom stanna hemma och uppsöka läkare för vidare diagnos. I första hand uppmanar vi dock föreningar och medlemmar att hålla sig uppdaterade om och följa Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter gällande viruset och hur man kan förebygga eventuell smittspridning.

Reseinformation land för land hittar ni via Utrikesdepartementets webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta svar på många frågor som rör coronaviruset. Där finns uppdaterad riskbedömning av smitta och vad du själv kan tänka på – allmänna riktlinjer för att förhindra smittspridning.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan ni också följa RF:s råd till föreningar och förbund. RF:s hemsida hittar ni via följande länk – www.rf.se

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

1177 Vårdguiden har också uppdaterad information om coronaviruset och sjukdomen som kallas covid-19.

Vi följer utvecklingen och uppdaterar om det framkommer ny information om Covid19-viruset.

Svenska Boxningsförbundets kansli