SBF:s valberedning kommer här med viktig information till medlemsföreningar gällande uppdateringar av valen som ska göras under årsmötet den 9 maj.

Efter att valberedningen i början av april skickat in sitt förslag till sammansättning av styrelse och andra val och medlemsklubbarna fått ta del av det så har vi fortsatt att arbeta för att finna en kvinna för den vakanta suppleantplatsen.

Förutom detta så fick vi i fredags besked från Åke Johansson att han drar tillbaka sin kandidatur för omval som ledamot, således har vi därför även letat efter en manlig ledamot och därför vill vi nu ge besked om följande.

Detta innebär alltså ett förslag till nyval av ledamot på 2 år för att ersätta Åke Johansson samt ett förslag till suppleant på 1 år.

Ni hittar valberedningens uppdaterade förslag här – med förslag på nyval samt förslag på val till suppleant

Mvh Valberedningen i Svenska Boxningsförbundet