Under torsdagen hölls en presskonferens där det kom uppdaterade råd gällande verksamhet för barn och ungdomar.

De allmänna råd, som Folkhälsomyndigheten presenterade den 1 april, ligger fast och för idrotten gäller bland annat:

1.                       Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

2.                       Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

3.                       Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper

4.                       Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

5.                       Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Nytt är att barn och ungdomar, som är födda 2002 eller senare, är undantagna punkt 3 och tillåts således att spela matcher. Detta förutsatt att hänsyn tas till övriga råd och gällande förbud, genomför en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens verktyg och naturligtvis följer myndigheternas övriga rekommendationer.

Mot bakgrund av de allmänna rådens utformning så kvarstår SBF:s tidigare hållning: att träning skall bedrivas utomhus, individuellt och utan kroppskontakt oaktat ålder. Tävlingsstopp råder inom svensk boxning.

För ytterligare information läs följande kommunikation från RF och Folkhälsomyndigheten:

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/uppdateraderadtillatertavlingforbarnochungdomar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/idrott-andring-av-de-allmanna-raden-om-matcher-och-tavlingar-for-barn-och-ungdomar/

Boxningshälsningar Svenska Boxningsförbundet