Alla aktiviteter genomförs i Idrottshallen, dvs. invägning, läkarundersökning och lottning flyttas dit.

Klicka här för att läsa inbjudan.