Från och med den 1:a augusti har SBF nya föreskrifter för träning och tävling. Detta har kommunicerats till alla medlemsföreningar den 3 juli.

De uppdaterade föreskrifterna medför bland annat att ansökningarna för tävlingstillstånd uppdaterats och alla tävlingstillstånd som söks för hösten 2020 och framöver måste göras på den uppdaterade blanketten. Detta gäller till annat anges.

Ansökningar som skickats in på de gamla ansökningsblanketterna måste sökas om på de nya blanketterna. Tidigare erhållna tävlingstillstånd, som drogs tillbaka i april, måste sökas om. Varje ansökan om tävlingstillstånd hanteras individuellt och fortlöpande.

Ni hittar den uppdaterade ansökan om tävlingstillstånd här

Ni hittar också blanketten under ”Dokument och Blanketter” och Tävlingsarrangemang. Den heter ”SBF Tävlingstillstånd fr o m 20200801.

Mvh SBF Kansli