Under ordinarie styrelsemöte den 8 september 2011 godkändes en uppdaterad alkohol- och drogpolicy för Svenska Boxningsförbundet.

Ett extra tack riktas till Ingrid Niklasson och Thomas Kensert då främst dessa två har tillsett att uppdateringen genomfördes.

Klicka här för att läsa policyn.