I helgen hölls IBA-kongressen i Istanbul, Turkiet. En kongress där mycket stod på spel.

Texten nedan är översatt från en aritkel från Inside The Games. Originalet hittar ni här: (https://www.insidethegames.biz/articles/1123130/remlev-reelected#comments)

Omvalet av Kremlev som ordförande i IBA höjer frågetecken kring boxningens vara eller inte vara som OS-gren.

Internationella Olympiska Kommitté säger i ett uttalande att de händelser som omgärdade IBA-kongressen, där Umar Kremlev omvaldes som IBA-president, bara ”stärker de frågor och tvivel som IOK har kring IBA:s styrande och styrelseskick”.

Kremlev var den enda kandidaten till presidentposten som var valbar sedan Boris van der Vorst, som var den enda utmanaren gällande presidentposten, blev förklarad som icke valbar av BIIU (Boxing Independent Integrity Unit), att likställa med en valberedning, eftersom han bedömdes ha bedrivit kampanjarbete utanför den utsatta tiden som finns för att bedriva kandidatur samt att ha samarbetat med andra kandidater.

I och med detta så blev valet försenat men van der Vorst kunde i slutändan inte ställa upp så Kremlev, som ändå yrkade på en omröstning, omvaldes via acklamation, utan omröstning. Kremlev är därmed vald på en fyraårsperiod.  Van der Vorst överklagade BIIU:s beslut till CAS (Court of Arbitration for Sport).

Enligt Inside the Games så uttalade sig IOK enligt följande efter valet: Händelserna som omgärdar IBA:s kongress, framförallt personvalen, kräver en noggrann analys och stärker enbart de frågor och tvivel som finns kring IBA:s styrande. Den oro som IOK känner, bland annat kring IBA:s beroende av det statsägda företaget Gazprom när det gäller ekonomi, är fortfarande inte stillad.

I sitt tal så nämnde Kremlev BIIU:s beslut och lovade att fortsätta arbeta för boxningsrörelsen i sin helhet. ”Vi måste följa reglerna, vi får inte bryta mot reglerna och vi måste beskydda de viktigaste tillgångarna vi har – tränare, boxare och nationsförbund” sa Kremlev.

”Jag vill inte att vi inom vår organisation börjar prata politik, jag önskar att vi kan förstå att IBA är en Idrottsorganisation som utvecklar boxningen. IBA är en organisation som ska hjälpa och stötta nationsförbund.”

Innan valet så ställde sig några nationsförbund, framförallt Nederländerna och Nya Zeeland, frågande kring avstängningen av vissa kandidater dagen innan kongressen börjar. På grund av den korta tidsintervallen ville man att valet skulle skjutas upp tills CAS hört Boris van der Vorsts överklagan.

Nya Zeelands ordförande, Steve Hartley, sa att det fanns två starka kandidater till ordförandeskapet i IBA och undrade varför de fem nominerade kandidaterna som blivit bedömda som icke valbara blev  det. ”Det är bra för demokratin inom ett förbund när vi har flera kandidater till poster och varför har Boris van der Vorst och fyra andra kandidater blivit avstängda för vad som benämns som brott mot reglerna?”.

Hartley fortsatte med ” Vi har försökt prata med dig, Mr. Kremlev, men då publicerade du öppet vår korrespondens och då blev vi tvingade att också kommunicera öppet och blir då anklagade för att bedriva kampanjarbete utom tillåten tidsperiod och samarbete mellan kandidater. Är de detta du menar med öppet styre och transparens?

De fem nominerade kandidaterna som bedömdes vara icke-valbara, och därmed avstängda från att kandidera, var Boris van der Vorst, Nederländerna, Steve Hartley, Nya Zeeland, Mike McAtee, USA, Per-Axel Sjöholm, Sverige och Lars Brovil, Danmark.

Kremlev är nu vald till IBA:s ordförande fram till 2026.

Tidigare i maj så uttryckte IOK betydande oro och missnöje kring en rad olika frågor gällande IBA:s styrande, ekonomi och annat. Det gjorde man via ett brev som skickades till samtliga nationsförbund (ni hittar brevet i sitt original och översatt här).

IBA är fortfarande inte ett erkänt förbund av IOK och boxning är fortfarande lämnat utanför OS 2028 i Los Angeles.

Artikeln är skriven av Michael Houston för Inside the games och publicerad lördag den 14 maj 2022

Innan kongressen så meddelade styrelseledamoten Emilia Grueva, vice ordförande i Bulgariens boxningsförbund, sin omedelbara avgång från IBA:s styrelse. Även detta blev omskrivet av Inside the Games och översättningen av den artikeln hittar ni här.

//Svenska Boxningsförbundet