Måndagen den 13 november höll Tom Svenonius utbildning i Narvas lokaler för två domare som behövde förnya sina utbildningar.

Domare ska förnya sin licens inom maximalt tre (3) år genom att på nytt genomgå motsvarande teoriutbildning i domarutbildningen med godkänt resultat.

Övriga år förnyar distriktets domaransvarige domares licenser via påskrift i domarböckerna efter att domarna deltagit i distriktens årliga genomgång av nya regler.

Distriktets domaransvarige ska meddela förbundet om varje förnyad domarlicens så att detta kan uppdateras i TA-systemet.