SBF styrelse beslutade den 21 november 2017 om två nya regler för domarverksamheten. Den ena gäller domarlicenser och den andra domarmärken.

Giltigheten för en domares licens framgår av domarboken, vilken alltid ska medtas vid tävling och kontrolleras av tävlingsledaren. Licensens giltighet ska bekräftas via distriktets domaransvariges signatur i domarboken. Domarens existens eller icke-existens i TA-systemet är utan betydelse för licensernas giltighet.

Domare med AIBA-status, eller domare som har haft AIBA-status, får bära AIBA:s märke under utövandet av sin roll som domare i svensk boxning. Förbundsdomare, eller domare som har varit förbundsdomare, får bära SBF:s märke under utövandet av sin roll som domare i svensk boxning. Regionala domare får bära sitt distrikts märke under utövandet av sin roll som domare i svensk boxning.