Helgen den 20-21 januari genomför SBF under Ledning av Majid Jelili tränarutbildning steg II i Motala för 16 tränare i landet. Daniel Samuelsson assisterar för att själv kunna hålla utbildningen framöver.

Deltagande tränare är fördelade så att BK30 Motala deltar med 1, East IF Norrköping med 2, NBK Akilles med 3, Mjölby BT med 1, Köpings BK med 1, BK Örnen med 2 och Stockholms AIK med hela 6.

Majid Jelili sammanfattade första dagen med att nivån på tränarna var både bra och jämn så allt flöt på bra. ÖBF tackade klubbarna utanför distriktet för deras deltagande som gjorde genomförandet möjligt.

Nytt för i år är att vi återinför tryckta kompendier för steg I och II efter önskemål från många. Detta medför att kursavgiften har höjts med 100 kr.

Med anledning av fråga under utbildningen meddelas att finns det klubbar eller distrikt som vill arrangera tränarutbildning steg I eller II, ansöker ni om det via blankett under menyalternativet Utbildning, till SBF. Ni ansvarar för logistiken och SBF för att utse utbildare, hantera anmälningarna samt tillhandahålla utbildningsmaterial. Högre tränarutbildningar arrangeras på initiativ av SBF.