Helgen 10-11 oktober var det så dags för nästa Tränarutbildning Steg I, denna gång i Köping. Även här var intresset för utbildningen högt, trots pandemi och föreskrifter. Sportchef och utbildare Lars Myrberg lämnar följande rapport från utbildningen.

Det var 14 hungriga tränare som samlades på Hotel Scheele i Köping den 10-11 oktober för två dagars intensivstudier i boxningens grunder och ämnet ledarskap.

Det bjöds på ”massivt innehåll” – som en deltagare uttryckte det – och förhoppningsvis har grunden för ett långt och positivt ledarskap inom boxningssporten lagts, i och med denna kursstart.

Deltagarna hade en lika stor som varierande bakgrund; från ”idrottsförälder” och lång erfarenhet inom andra idrotter – till aktiva juniorboxare samt ex-boxare med 100-tals amatörmatcher och proffsmatcher både i Balkan och på den afrikanska kontinenten. När deltagarna presenterat sig konstaterade vi att här finns stora kunskaper inom vitt skilda områden, och nu skulle denna erfarenhet förenas i en gemensam kunskapsbank, nämligen boxningskonstens.

Under kursen gick vi igenom skillnaden mellan generell fysisk träning, specialfysisk träning och teknisk taktisk träning samt teoretisk/mental träning. Dessutom definierade vi skillnaden mellan teknik och taktik. Vi gjorde en kort teori-genomgång samt praktiska övningar i grundställning, försvar, slag och fotarbete, och metodik för hur man lär ut dessa.

Målet med SBF-kurserna är att deltagarna ska få en förståelse och ett självständigt tänk hur man kan bygga upp ett träningspass beroende på boxnings-deltagarnas fysiska ålder och bakgrund men även vilken tid på träningsåret, för att kunna nivåanpassa träningen. Denna steg 1-kurs är första etappen.

Jag ser fram emot steg 2 för dessa deltagare, då de får möjlighet att vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper inom boxningsmetodik och ledarskap men även inom många andra områden (fysiologi, näringslära, boxningsregler m m).

En framgångsfaktor för svensk boxning är utbildning, där samsyn och gemenskap frodas och utvecklas. Jag vill därför uppmuntra, och rekommenderar samtliga tränare i Sverige, att anmäla sig till SBFs olika tränarkurser.

Avslutningsvis, ett stort tack till arrangören BK Köping med Håkan Pettersson i spetsen, vars samarbete gjorde att all logistik och planering fungerade smidigt och lätt.

//Lars Myrberg

Sportchef

SBF