En intensiv höst när det gäller utbildningar står för dörren. Först ut av tränarutbildningarna var Angered den 3-4 oktober. Kursledare Johan Hedengran lämnar följande rapport från utbildningen.

Utbildningsverksamheten är nu igång igen och Angered Boxing Club stod som värd för höstens första Tränarutbildning Steg I. På grund av rådande pandemi är det vissa föreskrifter som gäller för utbildningsverksamhet – bland annat ett maxtak på deltagare var satt till 15 deltagare och 15 blev det. Trevlig spridning i ålder samt jämn fördelning mellan damer och herrar bland de kunskapstörstiga tränarna som genomförde höstens första tränarutbildning, Steg 1.

SBFs sportchef, Lars Myrberg, hade satt sin prägel på programmet och den svenska modellen blev tydlig i så väl teori som praktik. Fokus var som sig bör på att “lära sig att lära ut” och grundskolning.

Under de teoretiska passen avhandlades ledarskap, tränarens uppgift och ansvar samt boxningsträningens grunder.

Definierad boxningsmetodik länkade naturligt de praktiska passen med bl.a. skolboxning, parövningar, -teknik och redskapsträning.

Mycket engagerade deltagare gjorde det enkelt för kursledarna Johan Hedengran och Kabir Mehrabi att lotsa tränarna genom punkterna på programmet.

Stort tack till alla deltagare samt värdklubben Angered BC som gjorde det till en minnesvärd helg.

Johan Hedengran, SBF utbildare