I helgen som var, den 24-25/3, genomfördes en Steg I-utbildning i Stockholm . Stockholm-Gotland BF stod för arrangemanget och Joel Grandell och Hans Lindahl höll i utbildningen.

Utbildningen hade lockat ett stort antal deltagare, så stort att alla intresserade tyvärr inte fick plats på utbildningen. Från AIK Boxning deltog 3 tränare, från BK Örnen likaså. Från Bro IK deltog 1 tränare och Djurgårdens IF deltog med 4 tränare. Hammarby IF hade 6 tränare med på utbildningen, precis som Stockholms Arbetares IF. IF Linnéa, Lunds Boxningssällskap och Nyköpings Boxningssällskap hade alla 1 tränare. Slutligen så deltog två tränare från Narva BK och två tränare från Sundsvall. Totalt blev detta 30 personer.

Utbildarna Joel Grandell och Hans Lindahl var väldigt nöjda med utbildningen och med kursdeltagarnas nivå och intresse vilket bidrog till att utbildningen höll en bra och jämn nivå.

Det är väldigt roligt att se och höra att intresset för utbildning är stort runt om i landet. SBF uppmuntrar föreningar och distrikt att komma in med ansökningar om att arrangera utbildningar om ni märker att det finns ett behov av utbildning i ert distrikt. Distrikt eller föreningar arrangerar Steg I- och Steg II-utbildningar. Högre tränarutbildningar arrangeras av SBF.