Ett 30-tal tränare och ledare deltog på årets Tränarseminarium på Bosön som i år var mer boxningsinriktat än tidigare år.

Sveriges tränarkår samlades återigen på Bosön

Boxningens periodisering föredrogs

AIBA-domare Stefan Nordin berättade om de senaste regeländringarna

Anita Kihlman berättade hur man minskar energitjuvarna

 

Jag tycker det är viktigt med dessa träffar då vi har tid att diskutera boxning och föra utvecklingen framåt. Det har skett en enorm utveckling i svensk boxning mycket tack vare att vi tagit in extern hjälp inom primära områden såsom träningslära, styrketräning, kost och återhämtning, mental träning, aerob och anaerob träning, mm. Men själva boxningsbiten har kommit lite i skymundan och där ligger vi fortfarande efter de framstående boxningsnationerna. Min förhoppning är att med teknikens hjälp ska vi tillgängliggöra informationen så att tränare och boxare ska kunna hämta in kunskap på ett snabbt och enkelt sätt.

Se presentationen för Boxningens Grunder här:

 

Program för Tränarseminariet på Bosön den 18 juli:

10.00–10.30:  Boxningens grunder – en svensk modell: Santiago Nieva, SBF

Det är viktigt att lära sig grunderna. Men vilka är dessa grunder? Hur ska de läras ut och i vilken ordning? SBF:s Rikstränare Santiago Nieva förespråkar vikten av att vi talar samma språk och kommer att presentera den tekniska modellen som vi lär ut i Sverige idag.

10.30–11.30:  Distansutbildning – vårt framtida utbildningsverktyg: Santiago Nieva, SBF

Under en flik på SBF:s hemsida kommer vi att ha vårt utbildningsmaterial presenterat på ett modernt och enkelt sätt för att få ut informationen smidigt till rörelsen. Där kommer man hitta enkla tips i form av filmklipp och kort text i kombination med djupare analyser där den som vill kan snöa in sig på olika detaljer.

11.30-12.30  De nya reglerna för APB/WSB/AOB och hur det påverkar oss: Stefan Nordin och Santiago Nieva, SBF

Efter 25 år med poängmaskin har AIBA skrotat det gamla systemet och övergått till ”10-9-systemet” och även ringdomarens arbete har förändrats. SBF:s trestjärniga AIBA-domare Stefan Nordin informerar om hur det förväntas påverka boxningen och dess bedömning. Och vilka möjligheter öppnar sig för våra boxare med WSB och APB?

12.30–13.30:  Lunch

13.30–14.30:  Kontrollera energitjuvarna: Anita Kihlman

Anita Kihlman har träffat hundratals idrottare på elitnivå inom 24 olika idrotter. Hennes uppgift har varit/är att prata om idrottarens personlighet och livsstilens betydelse för att minska energitjuvar, må bra, prestera bättre och därmed kunna nå sina idrottsmål.

14.30–15.00 Hur står sig svenska ungdomars fysvärden internationellt?: Santiago Nieva, SBF

En vanlig uppfattning om svenska ungdoms/juniorboxare är att de har bra teknik men saknar styrka. Varje år sedan 2009 har Elitgrupperna Herr U19/U17 testats i SOK:s Fysprofilen. Under ett läger på Kuba 2012 genomförde vi tester på det kubanska ungdomslandslaget i syfte att jämföra en världsledande nations fysvärden jämfört med de svenska boxarna.

15.00-15.30  Fika

15.30–16.30 Träningsplanering för Boxning: Santiago Nieva, SBF

Med SOK:s hjälp har vi uppdaterat landslagens mall för träningsplanering. Vi trycker på vikten av en långsiktig träningsplanering och med detta verktyg kan vi på ett effektivt sätt bygga upp de fysiska kapaciteterna i samråd med den grenspecifika boxningsträningen.

16.30-17.00 Sammanfattning, avslutning: Santiago Nieva, SBF

 

 

/Santiago Nieva, Rikstränare