Den kommande helgen blir spännande för våra landslagscoacher. Då hålls för första gången ett tränarseminarium för landslagscoacher, i Köping.

Fokus blir diskussion och genomgång av ”Kravanalysen 2020 – Kravanalys i ett olympiskt medaljperspektiv”.
Dessutom påbörjas en coaching-utbildning i flera steg, ledd av Po Lindvall. Här jobbar man med coaching – sett ur ett bredare perspektiv – för att vidareutveckla landslagstränarna både enskilt och som team. Tanken är att landslagscoacherna möts två-tre tillfällen under hösten och lika många under våren.
På plats under seminariet finns, förutom headcoacher och assisterande coacher, sportkommittén samt diplomkommittén.
Det blir ett mycket bra tillfälle att diskutera och utveckla svensk boxnings tränings- och  tävlingsverksamhet för kommande utmaningar.

Seminariet börjar fredag och avslutas under lördagen.

//Lars Myrberg