Svenska Boxningsförbundet och dess utbildningskommitté planerar att arrangera ett tränarseminarium i Halmstad den 6-8 maj i samband med den Round Robinturnering som arrangeras där.

Även de nordiska länderna kommer att erbjudas ett antal platser i detta seminarium. Programmet kommer att fasställas i samråd med sportchefen.

En rad föreläsningar kommer att ges från gästande länders tränare om deras förutsättningar att bedriva sin verksamhet samt om deras förberedande arbete inför OS i London 2012.

Andra områden som kommer att analyseras under seminariet är:

  • Sekondernas/tränarnas arbete före och under match
  • Slagfrekvenser och poänggivande träffar
  • Offensiv och defensiv av boxare

Boka gärna in denna helg och håll utkik efter inbjudan!

Kermith Fredriksson
Utbildningskommittén