Nyligen blev vi i vår klubb brutalt påminda om hur viktigt det är att hålla avstånd till framförvarande fordon i trafiken, speciellt på motorväg där hastigheten är som högst.

När vi åkte till Angereds tävling ACBC råkade vi ut för en olycka på motorvägen ca 6 mil söder om Örebro. En långtradare hade stannat i höger körfält och vi färdades i det vänstra. En bil längre framför oss upptäckte långtradaren och gjorde en häftig inbromsning varpå bilen omedelbart framför oss tvärnitade. Vi hann inte få stopp på bilen utan körde på framförvarande bil som i sin tur åkte in i den första. Resultatet blev att tre bilar blev inblandad främst beroende av att inte tillräckligt avstånd hölls mellan bilarna.

Lyckligtvis hade alla som färdades i bilarna säkerhetsbältet på och det var troligtvis därför som inga personskador inträffade.

I vår roll som innehavare av en trafiksäkerhetsbudkavle vill vi än en gång puffa för trafiksäkerheten för vår boxningsverksamhet. Vi är många inom klubbar, distrikt och förbundet som färdas långa sträckor på våra vägar till och från aktiviteter som träningar, läger, tävlingar, utbildningar och möten. Det är av stor vikt för oss alla att dessa mil känns trafiksäkra, både för dem som färdas och för deras anhöriga.

SISU Idrottsutbildarna ger stöd till föreningar att diskutera trafiksäkerhet och utformande av policy via sin sida Transporter i Idrotten. Diskussionsunderlag presenteras i dokumentet Trafiksäkra och klimatanpassade transporter i idrotten. Vidare finns en film som underlag för arbetet.

Nedan följer exempel på en checklista för föreningars transporter hämtad från ovan refererade dokumentet:

Transporter med egna fordon

• Vi planerar resandet av träningar och tävlingar i god tid.
• Vi kräver att det ska finnas säkerhetsbälten till alla i fordonet och att dessa används.
• Vi kräver att vi följer hastighetsgränser och trafikregler.
• Vi kräver nyktra och drogfria förare (tänk på dagen efter).
• Vi kräver att föraren är utvilad före avfärd.
• Våra fordon ska året runt ha däck med godkänt mönsterdjup.
• Vi kräver att fordonet har en gällande försäkring.
• Vi lastsäkrar utrustningen.
• Vi kräver att föraren inte pratar i mobiltelefon under färd.

Köpa transport med buss – vi kräver att:

• Det finns säkerhetsbälten till alla passagerare.
• Alla passagerare använder säkerhetsbälten.
• Föraren håller hastighetsgränserna.
• Föraren använder säkerhetsbälte och påminner sina passagerare.
• Förare anpassar hastighet efter väglag.
• Däcken har godkänt mönsterdjup.
• Föraren inte pratar eller sms:ar i mobiltelefon under färd.

Egna transporter som cykel eller fotgängare

• Våra medlemmar har reflexer under den mörka årstiden.
• Våra medlemmar använder cykelhjälm.

/Åke Johansson, vice ordförande