Vi Är många inom klubbar, distrikt och förbundet som färdas många mil på våra vägar till och från aktiviteter som träningar, läger, tävlingar, utbildningar och möten. Det Är av stor vikt för oss alla att dessa mil känns trafiksäkra, både för dem som fördas och för deras anhöriga.

På Riksidrottsförbundets stämma i Västerås 2005 antogs en policy inom svensk idrott får trafiksäkra och miljöanpassade transporter. Trafiksäkerhetsbudkavlarna, som startade redan år 2001, Är ett led i detta arbete för att sprida detta viktiga budskap inom idrottsrörelsen. Svenska Boxningsförbundet har en budkavel och medverkar genom att sprida information om detta till våra klubbar och distrikt via denna artikel.

SISU Idrottsutbildarna ger städ till föreningar att diskutera trafiksäkerhet och utformande av policy via sin sida Transporter i Idrotten. Diskussionsunderlag presenteras i dokumentet Trafiksäkra och klimatanpassade transporter i idrotten. Vidare finns en film som underlag får arbetet.

Nedan följer exempel på en checklista för föreningars transporter hämtad från ovan refererade dokumentet:

Transporter med egna fordon

•    Vi planerar resandet av träningar och tävlingar i god tid.
•    Vi kräver att det ska finnas säkerhetsbälten till alla i fordonet och att dessa används.
•    Vi kräver att vi följer hastighetsgränser och trafikregler.
•    Vi kräver nyktra och drogfria förare (tänk på dagen efter).
•    Vi kräver att föraren Är utvilad före avfärd.
•    Våra fordon ska Året runt ha däck med godkänt mönsterdjup.
•    Vi kräver att fordonet har en gällande försäkring.
•    Vi lastsäkrar utrustningen.
•    Vi kräver att föraren inte pratar i mobiltelefon under förd.

Köpa transport med buss vi kräver att:

•    Det finns säkerhetsbälten till alla passagerare.
•    Alla passagerare använder säkerhetsbälten.
•    Föraren håller hastighetsgränserna.
•    Föraren använder säkerhetsbälte och påminner sina passagerare.
•    Förare anpassar hastighet efter väglag.
•    Däcken har godkänt mönsterdjup.
•    Föraren inte pratar eller sms:ar i mobiltelefon under färd.

Egna transporter som cykel eller fotgängare

•    Våra medlemmar har reflexer under den märka Årstiden.
•    Våra medlemmar använder cykelhjälm.

/Åke Johansson, vice ordförande